کتاب های تجارت

معرفی معروف ترین کتاب های تجارت
 کتاب تشکیل تیم های بزرگ اجرایی با کمک مدیر یک دقیقه ای

کتاب تشکیل تیم های بزرگ اجرایی با کمک مدیر یک دقیقه ای

اثر کنت بلانچارد از انتشارات پل


 کتاب پرورش فرمانروای درون

کتاب پرورش فرمانروای درون

اثر جان سی مکسول از انتشارات پل


 کتاب چتر نجات شما چه رنگی است؟

کتاب چتر نجات شما چه رنگی است؟

اثر ریچارد ن بولز از انتشارات پل


 کتاب شانس دوباره

کتاب شانس دوباره

اثر رابرت تی کی یوساکی از انتشارات پل


 کتاب ماهی! انرژی کسب کنید

کتاب ماهی! انرژی کسب کنید

اثر استفن لاندین از انتشارات علم


 کتاب مدیریت بازاریابی دیجیتال

کتاب مدیریت بازاریابی دیجیتال

اثر دبرا زاهای از انتشارات علم


 کتاب جهانی شدن برای آگاهی شهروندان

کتاب جهانی شدن برای آگاهی شهروندان

اثر ناصر منصورگیلانی از انتشارات اشاره


 کتاب عادت های موفقیت

کتاب عادت های موفقیت

اثر ناپلئون هیل از انتشارات نسل نواندیش


 کتاب مشتری شهودی

کتاب مشتری شهودی

اثر کالین شاو از انتشارات سیته


 کتاب بازاریابی چریکی

کتاب بازاریابی چریکی

اثر جی کنراد لوینسون از انتشارات سیته