کتاب های تجارت

معرفی معروف ترین کتاب های تجارت
 کتاب میلیونر شدن در جوانی

کتاب میلیونر شدن در جوانی

اثر مت موریس از انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی


 کتاب مدیریت استعدادها

کتاب مدیریت استعدادها

اثر مایکل سیرت-ماریون دواین از انتشارات امین الضرب


 کتاب جهان خود را تغییر دهید

کتاب جهان خود را تغییر دهید

اثر جان سی مکسول-راب هاسکینز از انتشارات ذهن آویز


 کتاب فرصتی برای گریستن نیست

کتاب فرصتی برای گریستن نیست

اثر راکسن ریورا از انتشارات گوتنبرگ


 کتاب انگیزش

کتاب انگیزش

اثر تام گورمن از انتشارات مبلغان


 کتاب بازاریابی از صفر تا صد

کتاب بازاریابی از صفر تا صد

اثر دان سکستون از انتشارات مبلغان


 کتاب مدیریت درآمد

کتاب مدیریت درآمد

اثر کالیان تی تالوری از انتشارات مبلغان


 کتاب چگونه بیشتر از رقبایتان بفروشید

کتاب چگونه بیشتر از رقبایتان بفروشید

اثر رابین فیلدر از انتشارات مبلغان


 کتاب مدیریت موفق در دوران تغییر

کتاب مدیریت موفق در دوران تغییر

اثر مایکل مگین از انتشارات مبلغان


 کتاب بزرگترین اصل مدیریت در دنیا

کتاب بزرگترین اصل مدیریت در دنیا

اثر مایکل لوبوف از انتشارات مدیران