کتاب های تجارت

معرفی معروف ترین کتاب های تجارت
 کتاب هوشیاری ذهنی

کتاب هوشیاری ذهنی

اثر مایکل سولومون از انتشارات ادیبان روز


 کتاب ۱۰ مقاله ای که باید خواند درباره فروش

کتاب ۱۰ مقاله ای که باید خواند درباره فروش

اثر هاروارد بیزینس ریویو از انتشارات هنوز


 کتاب تحقیقات بازاریابی

کتاب تحقیقات بازاریابی

اثر امیر اخلاصی از انتشارات علمی


 کتاب Essentialism

کتاب Essentialism

اثر گرگ مک کیون از انتشارات معیار علم


 کتاب بازاریابی خدمات

کتاب بازاریابی خدمات

اثر امیر اخلاصی از انتشارات علمی


 کتاب اصول برندسازی

کتاب اصول برندسازی

اثر امیر اخلاصی از انتشارات علمی


 کتاب آناتومی معامله گری

کتاب آناتومی معامله گری

اثر علی نصاری از انتشارات کلید آموزش


 کتاب زبان بدن

کتاب زبان بدن

اثر کارول کنسی گومان از انتشارات اطلاع


 کتاب همیشه حق با مشتری نیست

کتاب همیشه حق با مشتری نیست

اثر مسیح قاسمی از انتشارات آذرفر


 کتاب بانکداری دیجیتال

کتاب بانکداری دیجیتال

اثر مسیح قاسمی از انتشارات آذرفر