کتاب های تجارت

معرفی معروف ترین کتاب های تجارت
 کتاب سوالات کاربردی اعتبارات اسنادی

کتاب سوالات کاربردی اعتبارات اسنادی

اثر عبدالعزیز یوسفی از انتشارات قاصدک صبا


 کتاب در جستجوی اوج

کتاب در جستجوی اوج

اثر میهای چیکسنت میهایی از انتشارات شورآفرین


 کتاب مهندس درونت را بشناس

کتاب مهندس درونت را بشناس

اثر سلست بین از انتشارات هوانورد


 کتاب برندها و مدیریت برند

کتاب برندها و مدیریت برند

اثر مجموعه ی نویسندگان-باربارا لوکن از انتشارات سوره مهر


 کتاب رونق کسب و کار به کمک بازی سازی

کتاب رونق کسب و کار به کمک بازی سازی

اثر یوکای چو از انتشارات نگاه نوین


 کتاب طراحی فیگوراتیو و لباس مردانه

کتاب طراحی فیگوراتیو و لباس مردانه

اثر الیزابتا درودی از انتشارات کتاب آبان


 کتاب کارآفرینی و استارتاپ

کتاب کارآفرینی و استارتاپ

اثر محمدرضا قدوسی از انتشارات پردیس


 کتاب اربابان رشد

کتاب اربابان رشد

اثر رید هافمن از انتشارات پردیس


 کتاب فناوری پرداخت

کتاب فناوری پرداخت

اثر محمدرضا قدوسی از انتشارات پردیس


 کتاب نفس بکش،تمرکز کن،حمله کن

کتاب نفس بکش،تمرکز کن،حمله کن

اثر یان شکتر از انتشارات رابو