کتاب 7 درس ثروتمند شدن

اثر جک کنفیلد از انتشارات نقش و نگار - مترجم: نسیم واحد-تجارت
خرید کتاب 7 درس ثروتمند شدن
جستجوی کتاب 7 درس ثروتمند شدن در گودریدز

معرفی کتاب 7 درس ثروتمند شدن از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب 7 درس ثروتمند شدن


 کتاب اشراف زادگان فقیر
 کتاب تغییر در کسب و کار به روش هاروارد
 کتاب نپرسیم چگونه بپرسیم چه کسی
 کتاب تبدیل دشمن به دوست
 کتاب اخلاق در کسب و کار
 کتاب برندها و برندسازی