کتاب پولسازی از صفر تا ۱۲۷میلیون در ۱۲۱روز مخصوص کارمندان

اثر امیر قنبری (1369) از انتشارات طاهریان-تجارت
خرید کتاب پولسازی از صفر تا ۱۲۷میلیون در ۱۲۱روز مخصوص کارمندان
جستجوی کتاب پولسازی از صفر تا ۱۲۷میلیون در ۱۲۱روز مخصوص کارمندان در گودریدز

معرفی کتاب پولسازی از صفر تا ۱۲۷میلیون در ۱۲۱روز مخصوص کارمندان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب پولسازی از صفر تا ۱۲۷میلیون در ۱۲۱روز مخصوص کارمندان


 کتاب هوشیاری ذهنی
 کتاب ۱۰ مقاله ای که باید خواند درباره فروش
 کتاب تحقیقات بازاریابی
 کتاب Essentialism
 کتاب بازاریابی خدمات
 کتاب اصول برندسازی