کتاب هوش مصنوعی

اثر هاروارد بیزینس ریویو از انتشارات راه پرداخت - مترجم: شراره شبل الحکما-تجارت
خرید کتاب هوش مصنوعی
جستجوی کتاب هوش مصنوعی در گودریدز

معرفی کتاب هوش مصنوعی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب هوش مصنوعی


 کتاب مسئولیت اجتماعی شرکتی
 کتاب محیط کسب و کار
 کتاب شبیه سازی با ارنا
 کتاب روش نوآور
 کتاب جامعه شناسی بالینی (جلد دوم)
 کتاب تجزیه و تحلیل پیشرفته محیط راهبردی