کتاب همانند سرمایه گذاران بزرگ فکر کنید

اثر کالین نیکلسون از انتشارات چالش - مترجم: سونیا نسیمی-تجارت
خرید کتاب همانند سرمایه گذاران بزرگ فکر کنید
جستجوی کتاب همانند سرمایه گذاران بزرگ فکر کنید در گودریدز

معرفی کتاب همانند سرمایه گذاران بزرگ فکر کنید از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب همانند سرمایه گذاران بزرگ فکر کنید


 کتاب میلیونر شدن در جوانی
 کتاب مدیریت استعدادها
 کتاب جهان خود را تغییر دهید
 کتاب فرصتی برای گریستن نیست
 کتاب انگیزش
 کتاب بازاریابی از صفر تا صد