کتاب نقاب خود را بردارید

اثر مارلین چیسم از انتشارات ابوعطا - مترجم: روشنک ضرابی-تجارت
خرید کتاب نقاب خود را بردارید
جستجوی کتاب نقاب خود را بردارید در گودریدز

معرفی کتاب نقاب خود را بردارید از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب نقاب خود را بردارید


 کتاب گوهر مدیریت استراتژیک
 کتاب برتری در تجارت
 کتاب رفتار مصرف کننده
 کتاب کندوکاوی در تاریخ کار
 کتاب حمایت از کالای ایرانی
 کتاب کار تیمی اثربخش