کتاب میلیونر اتوماتیک

اثر دیوید باخ از انتشارات ارشدان - مترجم: علی کمیجانی-تجارت
خرید کتاب میلیونر اتوماتیک
جستجوی کتاب میلیونر اتوماتیک در گودریدز

معرفی کتاب میلیونر اتوماتیک از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب میلیونر اتوماتیک


 کتاب کارت های خلاقیت
 کتاب کار تیمی برتر
 کتاب قانون طلایی برای راه اندازی تجارت های کوچک
 کتاب موفقیت در قلمرو شماست
 کتاب 44 درس در مدیریت زنجیره تامین
 کتاب بازگشت به آینده