کتاب معامله گران من

اثر زینب آذریان از انتشارات چالش-تجارت
خرید کتاب معامله گران من
جستجوی کتاب معامله گران من در گودریدز

معرفی کتاب معامله گران من از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب معامله گران من


 کتاب هوشیاری ذهنی
 کتاب ۱۰ مقاله ای که باید خواند درباره فروش
 کتاب تحقیقات بازاریابی
 کتاب Essentialism
 کتاب بازاریابی خدمات
 کتاب اصول برندسازی