کتاب مشتری شریک شماست

اثر جارد بلسکی از انتشارات اژدهای طلایی - مترجم: منصوره حکمی-تجارت
خرید کتاب مشتری شریک شماست
جستجوی کتاب مشتری شریک شماست در گودریدز

معرفی کتاب مشتری شریک شماست از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مشتری شریک شماست


 کتاب حس برند
 کتاب چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای فروش
 کتاب اصول، فنون، و هنر مذاکره با نگرش بازار ایران
 کتاب فروشندگان بزرگ چگونه عمل می کنند؟
 کتاب مدیریت وصول مطالبات و اعتبارسنجی مشتریان
 کتاب امنیت سایبری برای شرکتها