کتاب مدیریت نگرش

اثر جان سی مکسول از انتشارات رویای سبز - مترجم: محمدعلی عزیزی-رسول عزیزی-تجارت
خرید کتاب مدیریت نگرش
جستجوی کتاب مدیریت نگرش در گودریدز

معرفی کتاب مدیریت نگرش از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدیریت نگرش


 کتاب کارت های خلاقیت
 کتاب کار تیمی برتر
 کتاب قانون طلایی برای راه اندازی تجارت های کوچک
 کتاب موفقیت در قلمرو شماست
 کتاب 44 درس در مدیریت زنجیره تامین
 کتاب بازگشت به آینده