کتاب مدیریت موفق در دوران تغییر

اثر مایکل مگین از انتشارات مبلغان - مترجم: علی فروزفر-تجارت
خرید کتاب مدیریت موفق در دوران تغییر
جستجوی کتاب مدیریت موفق در دوران تغییر در گودریدز

معرفی کتاب مدیریت موفق در دوران تغییر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدیریت موفق در دوران تغییر


 کتاب میلیونر شدن در جوانی
 کتاب مدیریت استعدادها
 کتاب جهان خود را تغییر دهید
 کتاب فرصتی برای گریستن نیست
 کتاب انگیزش
 کتاب بازاریابی از صفر تا صد