کتاب قوانین مدیریت

اثر بهنام زمانیان بروجنی از انتشارات مهرسا-تجارت
خرید کتاب قوانین مدیریت
جستجوی کتاب قوانین مدیریت در گودریدز

معرفی کتاب قوانین مدیریت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب قوانین مدیریت


 کتاب اشراف زادگان فقیر
 کتاب تغییر در کسب و کار به روش هاروارد
 کتاب نپرسیم چگونه بپرسیم چه کسی
 کتاب تبدیل دشمن به دوست
 کتاب اخلاق در کسب و کار
 کتاب برندها و برندسازی