کتاب علم مشتری

اثر کامبیز حیدرزاده از انتشارات علم-تجارت
خرید کتاب علم مشتری
جستجوی کتاب علم مشتری در گودریدز

معرفی کتاب علم مشتری از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب علم مشتری


 کتاب هوشیاری ذهنی
 کتاب ۱۰ مقاله ای که باید خواند درباره فروش
 کتاب تحقیقات بازاریابی
 کتاب Essentialism
 کتاب بازاریابی خدمات
 کتاب اصول برندسازی