کتاب عبور از شخصیت حقوقی شرکت های تجاری

اثر سید محسن روحانی از انتشارات آن سو-تجارت
خرید کتاب عبور از شخصیت حقوقی شرکت های تجاری
جستجوی کتاب عبور از شخصیت حقوقی شرکت های تجاری در گودریدز

معرفی کتاب عبور از شخصیت حقوقی شرکت های تجاری از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب عبور از شخصیت حقوقی شرکت های تجاری


 کتاب سوالات کاربردی اعتبارات اسنادی
 کتاب در جستجوی اوج
 کتاب مهندس درونت را بشناس
 کتاب برندها و مدیریت برند
 کتاب رونق کسب و کار به کمک بازی سازی
 کتاب طراحی فیگوراتیو و لباس مردانه