کتاب زنده باد کارخانه

اثر محمد مالجو از انتشارات اختران-تجارت
خرید کتاب زنده باد کارخانه
جستجوی کتاب زنده باد کارخانه در گودریدز

معرفی کتاب زنده باد کارخانه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب زنده باد کارخانه


 کتاب کارت های خلاقیت
 کتاب کار تیمی برتر
 کتاب قانون طلایی برای راه اندازی تجارت های کوچک
 کتاب موفقیت در قلمرو شماست
 کتاب 44 درس در مدیریت زنجیره تامین
 کتاب بازگشت به آینده