کتاب ده گام طلایی برای یک فریلنسر

اثر دیوید آر رودریگز از انتشارات آرشیو روز - مترجم: سوسن جلیلی-تجارت
خرید کتاب ده گام طلایی برای یک فریلنسر
جستجوی کتاب ده گام طلایی برای یک فریلنسر در گودریدز

معرفی کتاب ده گام طلایی برای یک فریلنسر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ده گام طلایی برای یک فریلنسر


 کتاب کارت های خلاقیت
 کتاب کار تیمی برتر
 کتاب قانون طلایی برای راه اندازی تجارت های کوچک
 کتاب موفقیت در قلمرو شماست
 کتاب 44 درس در مدیریت زنجیره تامین
 کتاب بازگشت به آینده