کتاب دانه های قهوه

اثر مجموعه ی نویسندگان-لسلی یرکز از انتشارات ابوعطا - مترجم: ربابه امیری-تجارت
خرید کتاب دانه های قهوه
جستجوی کتاب دانه های قهوه در گودریدز

معرفی کتاب دانه های قهوه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب دانه های قهوه


 کتاب آشناسازی ، مسئله این است
 کتاب استراتژی هوش مصنوعی برای مدیریت بازاریابی و فروش
 کتاب بازی ها و بازی وار سازی در تحقیقات بازار
 کتاب پادیادگیری
 کتاب ایلان ماسک در جست و جوی آینده ای شگفت انگیز
 کتاب رازهای پرورش رهبران کسب و کار