کتاب دانه های قهوه

اثر مجموعه ی نویسندگان-لسلی یرکز از انتشارات ابوعطا - مترجم: ربابه امیری-تجارت
خرید کتاب دانه های قهوه
جستجوی کتاب دانه های قهوه در گودریدز

معرفی کتاب دانه های قهوه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب دانه های قهوه


 کتاب گوهر مدیریت استراتژیک
 کتاب برتری در تجارت
 کتاب رفتار مصرف کننده
 کتاب کندوکاوی در تاریخ کار
 کتاب حمایت از کالای ایرانی
 کتاب کار تیمی اثربخش