کتاب تصمیم گیری چند شاخصه

اثر محمدرضا پارسانژاد از انتشارات سرخ-تجارت
خرید کتاب تصمیم گیری چند شاخصه
جستجوی کتاب تصمیم گیری چند شاخصه در گودریدز

معرفی کتاب تصمیم گیری چند شاخصه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تصمیم گیری چند شاخصه


 کتاب کارت های خلاقیت
 کتاب کار تیمی برتر
 کتاب قانون طلایی برای راه اندازی تجارت های کوچک
 کتاب موفقیت در قلمرو شماست
 کتاب 44 درس در مدیریت زنجیره تامین
 کتاب بازگشت به آینده