کتاب بزرگترین اصل مدیریت در دنیا

اثر مایکل لوبوف از انتشارات مدیران - مترجم: مهدی ایران نژاد پاریزی-تجارت
خرید کتاب بزرگترین اصل مدیریت در دنیا
جستجوی کتاب بزرگترین اصل مدیریت در دنیا در گودریدز

معرفی کتاب بزرگترین اصل مدیریت در دنیا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بزرگترین اصل مدیریت در دنیا


 کتاب میلیونر شدن در جوانی
 کتاب مدیریت استعدادها
 کتاب جهان خود را تغییر دهید
 کتاب فرصتی برای گریستن نیست
 کتاب انگیزش
 کتاب بازاریابی از صفر تا صد