کتاب بازاریابی، کارآفرینی و نوآوری

اثر سمیه صائب نیا از انتشارات آیلار-تجارت
خرید کتاب بازاریابی، کارآفرینی و نوآوری
جستجوی کتاب بازاریابی، کارآفرینی و نوآوری در گودریدز

معرفی کتاب بازاریابی، کارآفرینی و نوآوری از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بازاریابی، کارآفرینی و نوآوری


 کتاب مسئولیت اجتماعی شرکتی
 کتاب محیط کسب و کار
 کتاب شبیه سازی با ارنا
 کتاب روش نوآور
 کتاب جامعه شناسی بالینی (جلد دوم)
 کتاب تجزیه و تحلیل پیشرفته محیط راهبردی