کتاب اگر همه این را بگویند؟

اثر الن جاورنیک از انتشارات مهرسا - مترجم: لیلا کاشانی وحید-تجارت
خرید کتاب اگر همه این را بگویند؟
جستجوی کتاب اگر همه این را بگویند؟ در گودریدز

معرفی کتاب اگر همه این را بگویند؟ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اگر همه این را بگویند؟


 کتاب اشراف زادگان فقیر
 کتاب تغییر در کسب و کار به روش هاروارد
 کتاب نپرسیم چگونه بپرسیم چه کسی
 کتاب تبدیل دشمن به دوست
 کتاب اخلاق در کسب و کار
 کتاب برندها و برندسازی