کتاب انقلاب دورکاری

اثر سدال نیلی از انتشارات آموزه - مترجم: فرهاد رنگ بست-تجارت
خرید کتاب انقلاب دورکاری
جستجوی کتاب انقلاب دورکاری در گودریدز

معرفی کتاب انقلاب دورکاری از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب انقلاب دورکاری


 کتاب گوهر مدیریت استراتژیک
 کتاب برتری در تجارت
 کتاب رفتار مصرف کننده
 کتاب کندوکاوی در تاریخ کار
 کتاب حمایت از کالای ایرانی
 کتاب کار تیمی اثربخش