کتاب استراتژی در 75 برداشت

اثر علیرضا جلالی فراهانی از انتشارات ابوعطا-تجارت
خرید کتاب استراتژی در 75 برداشت
جستجوی کتاب استراتژی در 75 برداشت در گودریدز

معرفی کتاب استراتژی در 75 برداشت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب استراتژی در 75 برداشت


 کتاب گوهر مدیریت استراتژیک
 کتاب برتری در تجارت
 کتاب رفتار مصرف کننده
 کتاب کندوکاوی در تاریخ کار
 کتاب حمایت از کالای ایرانی
 کتاب کار تیمی اثربخش