کتاب اجرای استراژی برای مدیران عامل

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی - مترجم: سید علیرضا هاشمی-تجارت
خرید کتاب اجرای استراژی برای مدیران عامل
جستجوی کتاب اجرای استراژی برای مدیران عامل در گودریدز

معرفی کتاب اجرای استراژی برای مدیران عامل از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اجرای استراژی برای مدیران عامل


 کتاب سوالات کاربردی اعتبارات اسنادی
 کتاب در جستجوی اوج
 کتاب مهندس درونت را بشناس
 کتاب برندها و مدیریت برند
 کتاب رونق کسب و کار به کمک بازی سازی
 کتاب طراحی فیگوراتیو و لباس مردانه