کتاب آموزش گام به گام بازاریابی بوسیله پست الکترونیکی

اثر جینی مولن از انتشارات طاهریان - مترجم: سمانه فلاح-تجارت
خرید کتاب آموزش گام به گام بازاریابی بوسیله پست الکترونیکی
جستجوی کتاب آموزش گام به گام بازاریابی بوسیله پست الکترونیکی در گودریدز

معرفی کتاب آموزش گام به گام بازاریابی بوسیله پست الکترونیکی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آموزش گام به گام بازاریابی بوسیله پست الکترونیکی


 کتاب هوشیاری ذهنی
 کتاب ۱۰ مقاله ای که باید خواند درباره فروش
 کتاب تحقیقات بازاریابی
 کتاب Essentialism
 کتاب بازاریابی خدمات
 کتاب اصول برندسازی