کتاب آموزش مدیریت جلسه

اثر نیک مورگان از انتشارات سایه سخن - مترجم: ابوذر کرمی-تجارت
خرید کتاب آموزش مدیریت جلسه
جستجوی کتاب آموزش مدیریت جلسه در گودریدز

معرفی کتاب آموزش مدیریت جلسه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آموزش مدیریت جلسه


 کتاب گوهر مدیریت استراتژیک
 کتاب برتری در تجارت
 کتاب رفتار مصرف کننده
 کتاب کندوکاوی در تاریخ کار
 کتاب حمایت از کالای ایرانی
 کتاب کار تیمی اثربخش