کتاب های تجارت

معرفی معروف ترین کتاب های تجارت
 کتاب رهبری فرایند تصمیم گیری

کتاب رهبری فرایند تصمیم گیری

اثر ماکس اچ. بیزرمن-دانا ای. مور از انتشارات عصر ترجمه


 کتاب مبانی و اصول کارآفرینی اجتماعی

کتاب مبانی و اصول کارآفرینی اجتماعی

اثر مهرداد نوابخش از انتشارات بهمن برنا


 کتاب شادی بهره ور

کتاب شادی بهره ور

اثر پرویز درگی از انتشارات بازاریابی


 کتاب شرحی برشرایط عمومی پیمان

کتاب شرحی برشرایط عمومی پیمان

اثر بهمن معین پور از انتشارات زرنوشت


 کتاب کژ انطباقی

کتاب کژ انطباقی

اثر کت هلمز از انتشارات کتابکده کسری


 کتاب جان آرام، جهان ناآرام

کتاب جان آرام، جهان ناآرام

اثر محسن دهقانی از انتشارات مهرستان


 کتاب اقتصاد در دو درس

کتاب اقتصاد در دو درس

اثر جان کویگین از انتشارات دنیای اقتصاد


 کتاب تداوم کسب و کارهای خانوادگی

کتاب تداوم کسب و کارهای خانوادگی

اثر کلی لکووی از انتشارات آریانا قلم


 کتاب مبانی مشتری مداری

کتاب مبانی مشتری مداری

اثر مسعود سلیمی از انتشارات منتشران اندیشه


 کتاب Stillness Is the Key

کتاب Stillness Is the Key

اثر رایان هالیدی از انتشارات آی آی کتاب