کتاب های تجارت

معرفی معروف ترین کتاب های تجارت
 کتاب برندسازی و پاسخ های بصری

کتاب برندسازی و پاسخ های بصری

اثر پیتر شر از انتشارات ادیبان روز


 کتاب کسب درآمد فوری

کتاب کسب درآمد فوری

اثر کریستفر هوارد از انتشارات کهکشان دانش


 کتاب درآمدی که حق شماست...

کتاب درآمدی که حق شماست...

اثر نیکول ویلیامز از انتشارات کهکشان دانش


 کتاب آشنایی با مقررات گمرکی و ترخیص کالا

کتاب آشنایی با مقررات گمرکی و ترخیص کالا

اثر رضا بنایی از انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی


 کتاب تغییر شغل

کتاب تغییر شغل

اثر کتی پیروکسی از انتشارات کهکشان دانش


 کتاب سرمایه بر باد

کتاب سرمایه بر باد

اثر آلن ای فیشمن از انتشارات لاک


 کتاب مدیریت تبلیغات

کتاب مدیریت تبلیغات

اثر مجموعه ی نویسندگان-هرمز مهرانی از انتشارات رسا


 کتاب راز استخدام شدن

کتاب راز استخدام شدن

اثر خلیل رضوی از انتشارات کهکشان دانش


 کتاب کارآفرینی دیجیتال

کتاب کارآفرینی دیجیتال

اثر بهزاد نهضتی ملکی از انتشارات کهکشان دانش


 کتاب تفریح پول ساز

کتاب تفریح پول ساز

اثر آلن بکتولد از انتشارات کهکشان دانش