کتاب های تجارت

معرفی معروف ترین کتاب های تجارت
 کتاب پگاه

کتاب پگاه

اثر محمداسماعیل قدس از انتشارات لوح فکر


 کتاب دانستنی های علمی درباره نگهداری دام

کتاب دانستنی های علمی درباره نگهداری دام

اثر علیرضا فرجی گنبدانی از انتشارات ابریشمی


 کتاب موقعیت مدیران صنایع ایران

کتاب موقعیت مدیران صنایع ایران

اثر علی اصغر سعیدی از انتشارات نشر نی


 کتاب ایران مترو سازمان تجارت جهانی

کتاب ایران مترو سازمان تجارت جهانی

اثر لیلا میرقادری از انتشارات ابریشمی


 کتاب کشت و پرورش زعفران

کتاب کشت و پرورش زعفران

اثر اسماعیل امانی از انتشارات ابریشمی


 کتاب شرکت های هلدینگ‏‫ و ویژگی های آنها در دنیای تجارت

کتاب شرکت های هلدینگ‏‫ و ویژگی های آنها در دنیای تجارت

اثر نرگس صفری خطیر از انتشارات نوروزی


 کتاب نوآوری بازخدماتی

کتاب نوآوری بازخدماتی

اثر هنری چسبرو از انتشارات رسا


 کتاب عوامل کلیدی موفقیت سیستم های هوش تجاری

کتاب عوامل کلیدی موفقیت سیستم های هوش تجاری

اثر نگار معتمدی از انتشارات اورنگ


 کتاب آموزش گام به گام تعمیرات موبایل

کتاب آموزش گام به گام تعمیرات موبایل

اثر اکبر محمدی از انتشارات طاهریان


 کتاب راهنمای زنبور داری

کتاب راهنمای زنبور داری

اثر اصلان نعمتی از انتشارات یار مهربان