کتاب های تجارت

معرفی معروف ترین کتاب های تجارت
 کتاب چگونه گوش کنم

کتاب چگونه گوش کنم

اثر پاتریک کینگ از انتشارات بذر خرد


 کتاب کار آهسته

کتاب کار آهسته

اثر کال نیوپورت از انتشارات نشر نوین توسعه


 کتاب Way of the Wolf

کتاب Way of the Wolf

اثر جردن بلفورت از انتشارات آمه


 کتاب راهنمای PMI برای تحلیل کسب وکار

کتاب راهنمای PMI برای تحلیل کسب وکار

اثر موسسه PMI از انتشارات آدینه


 کتاب او کی آر برای همه

کتاب او کی آر برای همه

اثر وتری ولوره از انتشارات ادیبان روز


 کتاب استراتژی بازاریابی B2B

کتاب استراتژی بازاریابی B2B

اثر هایدی تیلور از انتشارات مبلغان


 کتاب آموزه های مدیریتی خالق برند جهانی ویرجین

کتاب آموزه های مدیریتی خالق برند جهانی ویرجین

اثر ریچارد برانسون از انتشارات ترانه پدرام


 کتاب تجربه کاربری ناب

کتاب تجربه کاربری ناب

اثر لورا کلاین از انتشارات ترانه پدرام


 کتاب رشد ناب

کتاب رشد ناب

اثر اش ماوریا از انتشارات ترانه پدرام


 کتاب اجرای ناب

کتاب اجرای ناب

اثر اش ماوریا از انتشارات ترانه پدرام