کتاب های تجارت

معرفی معروف ترین کتاب های تجارت
 کتاب مدیریت استراتژیک برند

کتاب مدیریت استراتژیک برند

اثر کوین لین کلر از انتشارات سیته


 کتاب حکایت دولت خردمند

کتاب حکایت دولت خردمند

اثر مارک فیشر از انتشارات آوای مهدیس


 کتاب گفتنی ها و شنیدنی ها در رازهای موفقیت در کار و زندگی

کتاب گفتنی ها و شنیدنی ها در رازهای موفقیت در کار و زندگی

اثر مجموعه ی نویسندگان-پرومود باترا از انتشارات آوای مهدیس


 کتاب کاسب پولدار کاسب بی پول

کتاب کاسب پولدار کاسب بی پول

اثر محمود قیومی از انتشارات فراانگیزش‏‫


 کتاب فقط از یک زن بپرسید

کتاب فقط از یک زن بپرسید

اثر ماری لو کویین لن از انتشارات آوای مهدیس


 کتاب مدل های کسب وکار برای تیم ها

کتاب مدل های کسب وکار برای تیم ها

اثر تیم کلارک از انتشارات آریانا قلم


 کتاب زیر مجموعه های تغییر دهنده ی بازی

کتاب زیر مجموعه های تغییر دهنده ی بازی

اثر دیوید آکر از انتشارات برآیند


 کتاب بهشت استارت آپ ها (8 جلدی)

کتاب بهشت استارت آپ ها (8 جلدی)

اثر محسن شیدایی پور از انتشارات آفرینه


 کتاب مولتی میلیونر ترک تحصیل کرده

کتاب مولتی میلیونر ترک تحصیل کرده

اثر برایان ویل از انتشارات پل


 کتاب مدل اندازه گیری رقابت پذیری بنگاه

کتاب مدل اندازه گیری رقابت پذیری بنگاه

اثر مجموعه ی نویسندگان-محمدرضا مهرگان از انتشارات کتاب مهربان