کتاب های تجارت

معرفی معروف ترین کتاب های تجارت
 کتاب روش های کاربردی فیبوناچی در معامله ی فارکس

کتاب روش های کاربردی فیبوناچی در معامله ی فارکس

اثر کن مارشال از انتشارات چالش


 کتاب معامله روزانه و معامله شناور در بازار ارز

کتاب معامله روزانه و معامله شناور در بازار ارز

اثر کیتی لین از انتشارات چالش


 کتاب نحوه ی خرید و کسب درآمد بیت کوین

کتاب نحوه ی خرید و کسب درآمد بیت کوین

اثر جواد عباسی از انتشارات چالش


 کتاب راهنمای سریع بیت کوین

کتاب راهنمای سریع بیت کوین

اثر جواد عباسی از انتشارات چالش


 کتاب سیری در سرزمین بیت کوین

کتاب سیری در سرزمین بیت کوین

اثر محمد حسین کشاورز از انتشارات چالش


 کتاب اقتصاد بلاک چین

کتاب اقتصاد بلاک چین

اثر روح اله کهن هوش نژاد از انتشارات چالش


 کتاب بیت کوین پایان پول و سلطه

کتاب بیت کوین پایان پول و سلطه

اثر سعید خمی از انتشارات چالش


 کتاب من، تو بورس و باقی قضایا

کتاب من، تو بورس و باقی قضایا

اثر محمد مشاری از انتشارات چالش


 کتاب زندگی از راه داد و ستد در بازارهای مالی

کتاب زندگی از راه داد و ستد در بازارهای مالی

اثر الکساندر الدر از انتشارات چالش


 کتاب روانشناسی کاربردی بازار سرمایه

کتاب روانشناسی کاربردی بازار سرمایه

اثر حمید رضازاده-یحیی خوشرنگ از انتشارات چالش