کتاب های تجارت

معرفی معروف ترین کتاب های تجارت
 کتاب گوهر مدیریت استراتژیک

کتاب گوهر مدیریت استراتژیک

اثر مجموعه ی نویسندگان-فیلیپ کاتلر از انتشارات عابد


 کتاب برتری در تجارت

کتاب برتری در تجارت

اثر اورینا از انتشارات علم


 کتاب رفتار مصرف کننده

کتاب رفتار مصرف کننده

اثر مجموعه ی نویسندگان-رابرت ایست از انتشارات علم


 کتاب کندوکاوی در تاریخ کار

کتاب کندوکاوی در تاریخ کار

اثر جیمز سوزمن از انتشارات مرکز


 کتاب حمایت از کالای ایرانی

کتاب حمایت از کالای ایرانی

اثر محمدجواد توکلی از انتشارات شهید کاظمی


 کتاب کار تیمی اثربخش

کتاب کار تیمی اثربخش

اثر مایکل ا. وست از انتشارات سایه سخن


 کتاب انقلاب دورکاری

کتاب انقلاب دورکاری

اثر سدال نیلی از انتشارات آموزه


 کتاب 21 حقه ی کثیف در تجارت

کتاب 21 حقه ی کثیف در تجارت

اثر کالین گوتری از انتشارات شهرآب


 کتاب مذاکرات بی پرده

کتاب مذاکرات بی پرده

اثر رابرت اسکوبل از انتشارات شهرآب


 کتاب آموزش مدیریت جلسه

کتاب آموزش مدیریت جلسه

اثر نیک مورگان از انتشارات سایه سخن