کتاب های تجارت

معرفی معروف ترین کتاب های تجارت
 کتاب The Lean Startup

کتاب The Lean Startup

اثر اریک ریس از انتشارات معیار علم


 کتاب Linchpin

کتاب Linchpin

اثر ست گودین از انتشارات معیار علم


 کتاب Purple Cow

کتاب Purple Cow

اثر ست گودین از انتشارات معیار علم


 کتاب Shoe Dog

کتاب Shoe Dog

اثر فیل نایت از انتشارات معیار علم


 کتاب The Miracle Morning

کتاب The Miracle Morning

اثر هال الرود از انتشارات معیار علم


 کتاب The 21 Success Secrets of Self‑Made Millionaires

کتاب The 21 Success Secrets of Self‑Made Millionaires

اثر برایان تریسی از انتشارات معیار علم


 کتاب The Instant Millionaire

کتاب The Instant Millionaire

اثر مارک فیشر از انتشارات معیار علم


 کتاب Think Again

کتاب Think Again

اثر آدام گرانت از انتشارات معیار علم


 کتاب پول راستین دیجیتال

کتاب پول راستین دیجیتال

اثر مجتبی فائزی از انتشارات دنیای اقتصاد


 کتاب زندگی خصوصی معامله گران حرفه ای

کتاب زندگی خصوصی معامله گران حرفه ای

اثر ابراهیم علیزاده از انتشارات دنیای اقتصاد