کتاب های تجارت

معرفی معروف ترین کتاب های تجارت
 کتاب آشناسازی ، مسئله این است

کتاب آشناسازی ، مسئله این است

اثر دونا وبر از انتشارات ادیبان روز


 کتاب استراتژی هوش مصنوعی برای مدیریت بازاریابی و فروش

کتاب استراتژی هوش مصنوعی برای مدیریت بازاریابی و فروش

اثر کیتی کینگ از انتشارات ادیبان روز


 کتاب بازی ها و بازی وار سازی در تحقیقات بازار

کتاب بازی ها و بازی وار سازی در تحقیقات بازار

اثر بتی آدامو از انتشارات ادیبان روز


 کتاب پادیادگیری

کتاب پادیادگیری

اثر بری اوریلی از انتشارات ادیبان روز


 کتاب ایلان ماسک در جست و جوی آینده ای شگفت انگیز

کتاب ایلان ماسک در جست و جوی آینده ای شگفت انگیز

اثر اشلی ونس از انتشارات کیوی


 کتاب رازهای پرورش رهبران کسب و کار

کتاب رازهای پرورش رهبران کسب و کار

اثر جان سی ماکسول از انتشارات نگاه نوین


 کتاب تحول دیجیتال

کتاب تحول دیجیتال

اثر راجر استوفرز از انتشارات بازاریابی


 کتاب هوش عاطفی در مذاکره

کتاب هوش عاطفی در مذاکره

اثر هوارد هادسن از انتشارات بازاریابی


 کتاب کسب و کار رفتار

کتاب کسب و کار رفتار

اثر ریچارد چتاوی از انتشارات اندیشه احسان


 کتاب معماری بازاریابی

کتاب معماری بازاریابی

اثر کای ساتو از انتشارات کتاب مهربان