کتاب های تجارت

معرفی معروف ترین کتاب های تجارت
 کتاب تغییر در کسب و کار به روش هاروارد

کتاب تغییر در کسب و کار به روش هاروارد

اثر هاروارد بیزینس ریویو از انتشارات اژدهای طلایی


 کتاب نپرسیم چگونه بپرسیم چه کسی

کتاب نپرسیم چگونه بپرسیم چه کسی

اثر دن سالیوان از انتشارات اژدهای طلایی


 کتاب تبدیل دشمن به دوست

کتاب تبدیل دشمن به دوست

اثر باب برگ از انتشارات اژدهای طلایی


 کتاب اخلاق در کسب و کار

کتاب اخلاق در کسب و کار

اثر دنیس کولینز از انتشارات علم


 کتاب برندها و برندسازی

کتاب برندها و برندسازی

اثر ریتا کلیفتون از انتشارات دنیای اقتصاد


 کتاب نیمه پنهان متاورس

کتاب نیمه پنهان متاورس

اثر محمد حسینی از انتشارات آراد


 کتاب تو ثروتمند زاده شده ای!

کتاب تو ثروتمند زاده شده ای!

اثر باب پراکتور از انتشارات نسل نواندیش


 کتاب الگوهای سفته بازی

کتاب الگوهای سفته بازی

اثر برتران رونه از انتشارات دنیای اقتصاد


 کتاب مدیریت تکثر سازمانی

کتاب مدیریت تکثر سازمانی

اثر راجر کارترایت از انتشارات دنیای اقتصاد


 کتاب تحلیل فضای کسب و کار

کتاب تحلیل فضای کسب و کار

اثر مرتضی عمادزاده از انتشارات دنیای اقتصاد