کتاب های تجارت

معرفی معروف ترین کتاب های تجارت
 کتاب حس برند

کتاب حس برند

اثر مارتین لیندستروم از انتشارات بازاریابی


 کتاب چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای فروش

کتاب چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای فروش

اثر پرویز درگی از انتشارات بازاریابی


 کتاب اصول، فنون، و هنر مذاکره با نگرش بازار ایران

کتاب اصول، فنون، و هنر مذاکره با نگرش بازار ایران

اثر پرویز درگی-محمدحسین غوثی از انتشارات بازاریابی


 کتاب فروشندگان بزرگ چگونه عمل می کنند؟

کتاب فروشندگان بزرگ چگونه عمل می کنند؟

اثر مایکل تی بازورث-بن زولان از انتشارات بازاریابی


 کتاب مدیریت وصول مطالبات و اعتبارسنجی مشتریان

کتاب مدیریت وصول مطالبات و اعتبارسنجی مشتریان

اثر پرویز درگی-سعید محمدی از انتشارات بازاریابی


 کتاب امنیت سایبری برای شرکتها

کتاب امنیت سایبری برای شرکتها

اثر گروه نویسندگان از انتشارات بازاریابی


 کتاب اکسل کاربردی برای مدیران کار و کسب

کتاب اکسل کاربردی برای مدیران کار و کسب

اثر بهرنگ بینش از انتشارات بازاریابی


 کتاب ارائه ی ناب به سبک استیو جابز

کتاب ارائه ی ناب به سبک استیو جابز

اثر کارماین گالو از انتشارات بازاریابی


 کتاب چگونه یک فروشنده سازمانی(B2B) موفق باشیم

کتاب چگونه یک فروشنده سازمانی(B2B) موفق باشیم

اثر امیرمصطفی اعرابی پور از انتشارات بازاریابی


 کتاب باشگاه مشتریان

کتاب باشگاه مشتریان

اثر امیرخسرو فخریان از انتشارات بازاریابی