کتاب گفتنی ها و شنیدنی ها در رازهای موفقیت در کار و زندگی

اثر مجموعه ی نویسندگان-پرومود باترا از انتشارات آوای مهدیس - مترجم: آزاده متقی-تجارت
خرید کتاب گفتنی ها و شنیدنی ها در رازهای موفقیت در کار و زندگی
جستجوی کتاب گفتنی ها و شنیدنی ها در رازهای موفقیت در کار و زندگی در گودریدز

معرفی کتاب گفتنی ها و شنیدنی ها در رازهای موفقیت در کار و زندگی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گفتنی ها و شنیدنی ها در رازهای موفقیت در کار و زندگی


 کتاب پگاه
 کتاب دانستنی های علمی درباره نگهداری دام
 کتاب موقعیت مدیران صنایع ایران
 کتاب ایران مترو سازمان تجارت جهانی
 کتاب کشت و پرورش زعفران
 کتاب شرکت های هلدینگ‏‫ و ویژگی های آنها در دنیای تجارت