کتاب گفتنی ها و شنیدنی ها در رازهای موفقیت در کار و زندگی

اثر مجموعه ی نویسندگان-پرومود باترا از انتشارات آوای مهدیس - مترجم: آزاده متقی-تجارت
خرید کتاب گفتنی ها و شنیدنی ها در رازهای موفقیت در کار و زندگی
جستجوی کتاب گفتنی ها و شنیدنی ها در رازهای موفقیت در کار و زندگی در گودریدز

معرفی کتاب گفتنی ها و شنیدنی ها در رازهای موفقیت در کار و زندگی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گفتنی ها و شنیدنی ها در رازهای موفقیت در کار و زندگی


 کتاب مدیریت استراتژیک برند
 کتاب حکایت دولت خردمند
 کتاب گفتنی ها و شنیدنی ها در رازهای موفقیت در کار و زندگی
 کتاب کاسب پولدار کاسب بی پول
 کتاب فقط از یک زن بپرسید
 کتاب مدل های کسب وکار برای تیم ها