کتاب کتاب کوچک نظریه های بزرگ مدیریت

اثر جیمز مک گراث از انتشارات آثار فکر - مترجم: عادل زاهد بابلان-تجارت
خرید کتاب کتاب کوچک نظریه های بزرگ مدیریت
جستجوی کتاب کتاب کوچک نظریه های بزرگ مدیریت در گودریدز

معرفی کتاب کتاب کوچک نظریه های بزرگ مدیریت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کتاب کوچک نظریه های بزرگ مدیریت


 کتاب حس برند
 کتاب چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای فروش
 کتاب اصول، فنون، و هنر مذاکره با نگرش بازار ایران
 کتاب فروشندگان بزرگ چگونه عمل می کنند؟
 کتاب مدیریت وصول مطالبات و اعتبارسنجی مشتریان
 کتاب امنیت سایبری برای شرکتها