کتاب ژنوگرام سازمانی

اثر سید حمید آتش پور از انتشارات ابوعطا-تجارت
خرید کتاب ژنوگرام سازمانی
جستجوی کتاب ژنوگرام سازمانی در گودریدز

معرفی کتاب ژنوگرام سازمانی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ژنوگرام سازمانی


 کتاب گوهر مدیریت استراتژیک
 کتاب برتری در تجارت
 کتاب رفتار مصرف کننده
 کتاب کندوکاوی در تاریخ کار
 کتاب حمایت از کالای ایرانی
 کتاب کار تیمی اثربخش