کتاب چگونه گوش کنم

اثر پاتریک کینگ از انتشارات بذر خرد - مترجم: غزل راکی-تجارت
خرید کتاب چگونه گوش کنم
جستجوی کتاب چگونه گوش کنم در گودریدز

معرفی کتاب چگونه گوش کنم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب چگونه گوش کنم


 کتاب آشناسازی ، مسئله این است
 کتاب استراتژی هوش مصنوعی برای مدیریت بازاریابی و فروش
 کتاب بازی ها و بازی وار سازی در تحقیقات بازار
 کتاب پادیادگیری
 کتاب ایلان ماسک در جست و جوی آینده ای شگفت انگیز
 کتاب رازهای پرورش رهبران کسب و کار