کتاب پایان کار

اثر جرمی ریف کین از انتشارات اختران - مترجم: حسن مرتضوی-تجارت
خرید کتاب پایان کار
جستجوی کتاب پایان کار در گودریدز

معرفی کتاب پایان کار از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب پایان کار


 کتاب پول 7 قدم تا رسیدن به آزادی مالی
 کتاب ده گونه نوآوری
 کتاب سفرهای دور و دراز
 کتاب بازاریابی محتوایی در رسانه های اجتماعی
 کتاب ممنون که دیر آمدید
 کتاب موفقیت شغلی