کتاب واسطه گری هنر معاصر

اثر لوئیزا باک از انتشارات نشر نظر - مترجم: پردیس پرتو-شهاب مباشری-تجارت
خرید کتاب واسطه گری هنر معاصر
جستجوی کتاب واسطه گری هنر معاصر در گودریدز

معرفی کتاب واسطه گری هنر معاصر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب واسطه گری هنر معاصر


 کتاب حس برند
 کتاب چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای فروش
 کتاب اصول، فنون، و هنر مذاکره با نگرش بازار ایران
 کتاب فروشندگان بزرگ چگونه عمل می کنند؟
 کتاب مدیریت وصول مطالبات و اعتبارسنجی مشتریان
 کتاب امنیت سایبری برای شرکتها