کتاب همزیستی با ربات ها

اثر بیل بیشاپ از انتشارات دکسا - مترجم: میثاق شایق-تجارت
خرید کتاب همزیستی با ربات ها
جستجوی کتاب همزیستی با ربات ها در گودریدز

معرفی کتاب همزیستی با ربات ها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب همزیستی با ربات ها


 کتاب آشناسازی ، مسئله این است
 کتاب استراتژی هوش مصنوعی برای مدیریت بازاریابی و فروش
 کتاب بازی ها و بازی وار سازی در تحقیقات بازار
 کتاب پادیادگیری
 کتاب ایلان ماسک در جست و جوی آینده ای شگفت انگیز
 کتاب رازهای پرورش رهبران کسب و کار