کتاب معامله گری به سبک ICT

اثر سیدمحمد حسینی. از انتشارات چالش-تجارت
خرید کتاب معامله گری به سبک ICT
جستجوی کتاب معامله گری به سبک ICT در گودریدز

معرفی کتاب معامله گری به سبک ICT از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب معامله گری به سبک ICT


 کتاب هوشیاری ذهنی
 کتاب ۱۰ مقاله ای که باید خواند درباره فروش
 کتاب تحقیقات بازاریابی
 کتاب Essentialism
 کتاب بازاریابی خدمات
 کتاب اصول برندسازی