کتاب مذاکرات بی پرده

اثر رابرت اسکوبل از انتشارات شهرآب - مترجم: آیدین جاهدی-تجارت
خرید کتاب مذاکرات بی پرده
جستجوی کتاب مذاکرات بی پرده در گودریدز

معرفی کتاب مذاکرات بی پرده از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مذاکرات بی پرده


 کتاب گوهر مدیریت استراتژیک
 کتاب برتری در تجارت
 کتاب رفتار مصرف کننده
 کتاب کندوکاوی در تاریخ کار
 کتاب حمایت از کالای ایرانی
 کتاب کار تیمی اثربخش