کتاب مدیریت کسب و کار

اثر جیسون بارون از انتشارات سرخ - مترجم: علی محبی-تجارت
خرید کتاب مدیریت کسب و کار
جستجوی کتاب مدیریت کسب و کار در گودریدز

معرفی کتاب مدیریت کسب و کار از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدیریت کسب و کار


 کتاب کارت های خلاقیت
 کتاب کار تیمی برتر
 کتاب قانون طلایی برای راه اندازی تجارت های کوچک
 کتاب موفقیت در قلمرو شماست
 کتاب 44 درس در مدیریت زنجیره تامین
 کتاب بازگشت به آینده