کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه

اثر کوری کوگن از انتشارات آریانا قلم - مترجم: سید آرمین میر حسینی-تجارت
خرید کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه
جستجوی کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه در گودریدز

معرفی کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه


 کتاب اثر مرکب
 کتاب 12 ستون
 کتاب اهرم های پولدار شدن
 کتاب نوآفرینی
 کتاب 33 استراتژی جنگ
 کتاب سرسختی