کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه

اثر کوری کوگن از انتشارات آریانا قلم - مترجم: سید آرمین میر حسینی-تجارت
خرید کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه
جستجوی کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه در گودریدز

معرفی کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه


 کتاب ایده عالی مستدام
 کتاب درباره رهبری
 کتاب هنر خوب زندگی کردن
 کتاب صفر به یک
 کتاب کار عمیق
 کتاب اقتصاد خیر و شر