کتاب مدیریت فرآیندهای کسب و کار مدل مرجع APQC

اثر مریم مخلصیان از انتشارات دیباگران تهران-تجارت
خرید کتاب مدیریت فرآیندهای کسب و کار مدل مرجع APQC
جستجوی کتاب مدیریت فرآیندهای کسب و کار مدل مرجع APQC در گودریدز

معرفی کتاب مدیریت فرآیندهای کسب و کار مدل مرجع APQC از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدیریت فرآیندهای کسب و کار مدل مرجع APQC


 کتاب هنر و دانش گوش دادن
 کتاب پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان
 کتاب حکمت های کهن، مدیران مدرن
 کتاب معاملات ملکی از ایجاد تا حل اختلاف
 کتاب مدیریت فرآیندهای کسب و کار مدل مرجع APQC
 کتاب گره استراتژی