کتاب مدیریت به روش مدیران موفق

اثر برایان تریسی از انتشارات آرایان - مترجم: لیلا رضیئی-تجارت
خرید کتاب مدیریت به روش مدیران موفق
جستجوی کتاب مدیریت به روش مدیران موفق در گودریدز

معرفی کتاب مدیریت به روش مدیران موفق از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدیریت به روش مدیران موفق


 کتاب مسئولیت اجتماعی شرکتی
 کتاب محیط کسب و کار
 کتاب شبیه سازی با ارنا
 کتاب روش نوآور
 کتاب جامعه شناسی بالینی (جلد دوم)
 کتاب تجزیه و تحلیل پیشرفته محیط راهبردی