کتاب مدل های کسب وکار برای تیم ها

اثر تیم کلارک از انتشارات آریانا قلم - مترجم: سامه نجفی-تجارت
خرید کتاب مدل های کسب وکار برای تیم ها
جستجوی کتاب مدل های کسب وکار برای تیم ها در گودریدز

معرفی کتاب مدل های کسب وکار برای تیم ها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدل های کسب وکار برای تیم ها


 کتاب مدیریت استراتژیک برند
 کتاب حکایت دولت خردمند
 کتاب گفتنی ها و شنیدنی ها در رازهای موفقیت در کار و زندگی
 کتاب کاسب پولدار کاسب بی پول
 کتاب فقط از یک زن بپرسید
 کتاب مدل های کسب وکار برای تیم ها