کتاب مبانی مشتری مداری

اثر مسعود سلیمی از انتشارات منتشران اندیشه-تجارت
خرید کتاب مبانی مشتری مداری
جستجوی کتاب مبانی مشتری مداری در گودریدز

معرفی کتاب مبانی مشتری مداری از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مبانی مشتری مداری


 کتاب رهبری فرایند تصمیم گیری
 کتاب مبانی و اصول کارآفرینی اجتماعی
 کتاب شادی بهره ور
 کتاب شرحی برشرایط عمومی پیمان
 کتاب کژ انطباقی
 کتاب جان آرام، جهان ناآرام