کتاب قدرت دیوانگی در موفقیت و پولدار شدن

اثر رابرت شمین از انتشارات طاهریان - مترجم: ابوالفضل طاهریان ریزی-تجارت
خرید کتاب قدرت دیوانگی در موفقیت و پولدار شدن
جستجوی کتاب قدرت دیوانگی در موفقیت و پولدار شدن در گودریدز

معرفی کتاب قدرت دیوانگی در موفقیت و پولدار شدن از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب قدرت دیوانگی در موفقیت و پولدار شدن


 کتاب آشناسازی ، مسئله این است
 کتاب استراتژی هوش مصنوعی برای مدیریت بازاریابی و فروش
 کتاب بازی ها و بازی وار سازی در تحقیقات بازار
 کتاب پادیادگیری
 کتاب ایلان ماسک در جست و جوی آینده ای شگفت انگیز
 کتاب رازهای پرورش رهبران کسب و کار