کتاب فقط از یک زن بپرسید

اثر ماری لو کویین لن از انتشارات آوای مهدیس - مترجم: محمدباقر رحیمی سریزدی-تجارت
خرید کتاب فقط از یک زن بپرسید
جستجوی کتاب فقط از یک زن بپرسید در گودریدز

معرفی کتاب فقط از یک زن بپرسید از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فقط از یک زن بپرسید


 کتاب مدیریت استراتژیک برند
 کتاب حکایت دولت خردمند
 کتاب گفتنی ها و شنیدنی ها در رازهای موفقیت در کار و زندگی
 کتاب کاسب پولدار کاسب بی پول
 کتاب فقط از یک زن بپرسید
 کتاب مدل های کسب وکار برای تیم ها