کتاب فریلنسینگ

اثر رابرت کمپستر از انتشارات آرشیو روز - مترجم: سوسن جلیلی-تجارت
خرید کتاب فریلنسینگ
جستجوی کتاب فریلنسینگ در گودریدز

معرفی کتاب فریلنسینگ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فریلنسینگ


 کتاب کارت های خلاقیت
 کتاب کار تیمی برتر
 کتاب قانون طلایی برای راه اندازی تجارت های کوچک
 کتاب موفقیت در قلمرو شماست
 کتاب 44 درس در مدیریت زنجیره تامین
 کتاب بازگشت به آینده