کتاب فروش حق نشر اثر

اثر لینت اون از انتشارات ویژه نشر - مترجم: محمود صادقی-تجارت
خرید کتاب فروش حق نشر اثر
جستجوی کتاب فروش حق نشر اثر در گودریدز

معرفی کتاب فروش حق نشر اثر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فروش حق نشر اثر


 کتاب مدیریت مالی در ایران
 کتاب هوشیاری ذهنی
 کتاب ۱۰ مقاله ای که باید خواند درباره فروش
 کتاب تحقیقات بازاریابی
 کتاب Essentialism
 کتاب بازاریابی خدمات