کتاب عشق و کار

اثر مارکوس باکینگهام از انتشارات ترجمان - مترجم: محمدحسین نقوی-سعید نیری-تجارت
خرید کتاب عشق و کار
جستجوی کتاب عشق و کار در گودریدز

معرفی کتاب عشق و کار از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب عشق و کار


 کتاب آشناسازی ، مسئله این است
 کتاب استراتژی هوش مصنوعی برای مدیریت بازاریابی و فروش
 کتاب بازی ها و بازی وار سازی در تحقیقات بازار
 کتاب پادیادگیری
 کتاب ایلان ماسک در جست و جوی آینده ای شگفت انگیز
 کتاب رازهای پرورش رهبران کسب و کار