کتاب طرح ریزی شغلی

اثر از انتشارات آوای نور - مترجم: حبیب نصیری-مجموعه ی مترجمان-تجارت
خرید کتاب طرح ریزی شغلی
جستجوی کتاب طرح ریزی شغلی در گودریدز

معرفی کتاب طرح ریزی شغلی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب طرح ریزی شغلی


 کتاب حس برند
 کتاب چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای فروش
 کتاب اصول، فنون، و هنر مذاکره با نگرش بازار ایران
 کتاب فروشندگان بزرگ چگونه عمل می کنند؟
 کتاب مدیریت وصول مطالبات و اعتبارسنجی مشتریان
 کتاب امنیت سایبری برای شرکتها