کتاب صد روز در زندگی یک مدیر موفق

اثر دیوید فریمانتل از انتشارات جمهوری - مترجم: میمنت رحمتی-تجارت
خرید کتاب صد روز در زندگی یک مدیر موفق
جستجوی کتاب صد روز در زندگی یک مدیر موفق در گودریدز

معرفی کتاب صد روز در زندگی یک مدیر موفق از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب صد روز در زندگی یک مدیر موفق


 کتاب سوالات کاربردی اعتبارات اسنادی
 کتاب در جستجوی اوج
 کتاب مهندس درونت را بشناس
 کتاب برندها و مدیریت برند
 کتاب رونق کسب و کار به کمک بازی سازی
 کتاب طراحی فیگوراتیو و لباس مردانه